Ứng dụng khoa học công nghiệp vào việc bảo vệ môi trường

Ung Dung Khoa Hoc Cong Nghiep Vao Viec Bao Ve Moi Truong 4 3

Sự phát triển kinh tế – xã hội tại Hà Tĩnh. Đã và đang đặt ra rất nhiều thách thức cho công tác BVMT. Đặc biệt là kiểm soát ô nhiễm, ứng phó sự cố môi trường. Từ thực tiễn của công tác quản lý nhà nước về BVMT trong nhiều năm qua tại Hà Tĩnh cho thấy. Việc nghiên cứu và ứng dụng khoa học và công nghệ (KH&CN) trong BVMT đã ngày càng trở nên quan trọng. Góp phần nâng cao hiệu quả quản lý môi trường.

ứng dụng

Yếu tố tiên quyết cho việc bảo vệ một môi trường xanh!

Trong suốt thời gian qua, KH&CN đã có rất nhiều những đóng góp đầy tích cực vào công tác quản lý môi trường trên địa bàn các tỉnh. Cụ thể nhất là: Kết quả nghiên cứu của đề tài. Các dự án KH&CN đã cung cấp nhiều nguồn dữ liệu vô cùng quan trọng. Chính là về tình trạng tài nguyên và các nguồn rác thải trên địa bàn tỉnh. Đã phục vụ hiệu quả rất nhiều cho công tác dự báo và quy hoạch, quản lý nhà nước về BVMT.

Một số những quy hoạch lớn của ngành. Như quy hoạch tài nguyên nước – Quy hoạch BVMT –  Quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học (ĐDSH). Tính đến từ năm 2020 và định hướng đến năm 2030… . Tất cả sẽ đều được xây dựng trên nền tảng dữ liệu cung cấp từ các đề tài nghiên cứu khoa học đã được thực nghiệm trước đó.

Bên cạnh yếu tố đó, những ứng dụng KH&CN. Đã góp phần không nhỏ làm nâng cao hiệu quả công tác kiểm soát chất lượng môi trường. Năm 2007, Sở TN&MT đã thực hiện đề tài. “Ứng dụng công nghệ thông tin vào kiểm soát ô nhiễm môi trường ở tỉnh Hà Tĩnh”. Và chỉ sau 2 năm triển khai nghiên cứu, phần mềm ENVIMHTi đã được hoàn thiện.

môi trường

Và hiện đang được ứng sử dụng trong công tác quan trắc môi trường. Với một cách có hệ thống, nhằm cung cấp các công cụ xử lý số liệu hiệu quả. Từ đó giúp cho công tác dự báo, phòng ngừa và khắc phục ô nhiễm, sự cố môi trường được hoàn thiện hơn.

Thành tựu của KH&CN đến môi trường:

Những năm qua, tỉnh Hà Tĩnh có nhiều công nghệ mới đã và đang được nghiên cứu. Và chuyển giao ứng dụng những kết quả đó trong công cuộc xử lý ô nhiễm môi trường, đặc biệt là chất thải. Còn đối với công tác xử lý phế thải chất thải rắn sinh hoạt. Bên cạnh phương pháp chôn lấp, tỉnh Hà Tĩnh cũng đã nghiên cứu. Và hiện nay đã chuyển giao một số những công nghệ xử lý tiên tiến. Như công nghệ ủ phân vi sinh giup xử lý chất hữu cơ, áp dụng tại một số nhà máy tại địa bàn.

https://mariabeauty.vn/tin-tuc/chung-tay-bao-ve-moi-truong-song-cua-tat-ca-chung-ta/

Công nghệ đốt không sử dụng những nhiên liệu (LOSIHO, SANKYO… hiện đang lắp đặt tại 7 xã trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh). Bên cạnh đó, các loại chế phẩm sinh học như EM, Sagi Bio-1,… cũng đã được sử dụng rộng rãi. Giúp giảm thiểu tương đối mùi hôi. Và nhằm thúc đẩy quá trình phân hủy của chất hữu cơ ở các bãi chôn rác thải tại tỉnh.

Lợi ích của việc ứng dụng khoa học vào môi trường:

Những giải pháp trên đã mang đến giải pháp trong việc xử lý rác thải sinh hoạt tại địa phương. Từ đó, góp phần tiết kiệm vốn quỹ đất dùng cho việc chôn lấp. Và còn giúp tận thu nguồn tài nguyên từ rác thải. Từ đó tạo ra các sản phẩm hữu ích, có giá trị. Đồng thời nâng cao nhận thức của người dân trong bảo vệ môi trường sống.

Cùng với những điều đó, số lượng chất thải từ công nghiệp và chất thải nguy hại. Của các cơ sở sản xuất có trên địa bàn tỉnh cũng đã gia tăng nhanh chóng. Không những thế, những chất thải ấy còn có những thành phần ngày càng phức tạp.

Trước đây, công nghiệp phát sinh trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Đều phải thuê đơn vị thu gom và vận chuyển rác đến các tỉnh khác để xử lý. Điều này không chỉ làm khó cho các doanh nghiệp vì chi phí thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rất cao. Mà còn tiềm ẩn những nguy cơ gây ô nhiễm môi trường thiên nhiên. Do chất thải tồn đọng quá nhiều khi không được thu gom kịp thời.

ứng dụng

Tháng 7/2016, Nhà máy chế biến rác thải công nghiệp tại xã Kỳ Tân/Hà Tĩnh. Đã có công suất với 1.060 tấn/ngày. Đã được lắp đặt với dây chuyền xử lý rác  theo công nghệ tiên tiến đã đi vào hoạt động.

Chính sự ra đời của Nhà máy. Đã góp phần giải quyết những khó khăn của tỉnh cũng như ngành công nghiệp trong việc xử lý rác thải. Từng bước giúp khắc phục những vấn đề ô nhiễm môi trường.

 

Giải pháp :

Bên cạnh những đóng góp tích cực của công cuộc công nghiệp. Tuy nhiên công tác nghiên cứu, phát triển và ứng dụng KH&CN trong bảo vệ môi trường tại Hà Tĩnh vẫn còn tồn tại những hạn chế hạn chế.

Số lượng những đề tài khoa học sáng tạo và đổi mới của tỉnh hàng năm về rất ít. Không những thế, trình độ chuyên môn về KH&CN của cán bộ tại các cơ quan quản lý của nhà nước còn rất hạn chế. Chưa ai đủ điều kiện đáp ứng được những nhu cầu ngày càng cao của việc công tác quản lý môi trường…

Dù là vậy, nhà nước cũng đã rất tích cực bồi đắp thêm những thiếu sót, hạn chế đó. Để từ đó nâng cao hiệu quả công tác nghiên cứu, phát triển. Giúp cho việc chuyển giao ứng dụng KH&CN. Trong xử lý môi trường vào thời gian tới hiệu quả và tốt hơn. Và nhà nước cũng đã đưa ra một số giải pháp mới cho việc công tác này.

Nhà nước đã yêu cầu các tỉnh cần tập trung vào một số giải pháp như:
  • Đẩy mạnh công tác tuyên truyền cũng như giáo dục. Từ đó nâng cao nhận thức cũng như ý thức của các cấp ủy đảng, ngành, doanh nghiệp và toàn xã hội. Cho mọi người hiểu sâu về tầm quan trọng của KH&CN. Trong việc ứng dụng bảo vệ môi trường. Và đặc biệt hơn hết là các công nghệ thân thiện với môi trường sẽ được đẩy để áp dụng rộng rãi và hiệu quả trong việc xử lý môi trường
  • Tăng cường công tác tập huấn. Giúp cho các cán bộ quản lý môi trường và cán bộ vận hành hệ thống xử lý môi trường ở các cơ sở các cấp. Nâng cao ý thức và nhận biết về ứng dụng công nghiệp trong việc xử lý môi trường.môi trường
  • Tạo chính sách đa dạng hóa để thu hút các nguồn vốn đầu tư trong và ngoài nước.
  • Thúc đẩy nhiều hoạt động cơ chế hỗ trợ. Bên cạnh đó nhà nước nên tích cực khuyến khích các doanh nghiệp, cơ quan quản lý khoa học. Để các cơ quan nghiên cứu. Và có ứng dụng công nghiệp sinh học tốt trong phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường.
  • Cập nhật, phổ biến thông tin về các công nghệ tiên tiến trong sản xuất và BVMT để doanh nghiệp, cơ sở sản xuất lựa chọn đầu tư.

Từ những vai trò hết sức quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả xử lý rác để bảo vệ môi trường. Thì việc phát triển và tăng cường áp dụng công nghiệp sẽ là yếu tố tiên quyết cho một tương lai xanh. Đảm bảo phát triển bền vững của cả nước.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------