Toàn cảnh bức tranh kinh tế Việt Nam năm 2018

Toan Canh Buc Tranh Kinh Te Viet Nam Nam 2018 5 6

Kinh tế Việt Nam năm 2018 được diễn ra trong bối cảnh kinh tế tăng trưởng chậm lại và tiềm ẩn yếu tố khó lường. Lạm phát toàn cầu những tháng đầu năm tăng cao hơn năm 2017 do giá năng lượng. Đặc biệt  giá dầu bình quân tăng mạnh so với các năm qua. Bên cạnh đó, căng thẳng thương mại giữa các nước lớn tác động đến xuất nhập khẩu của Việt Nam. Với những thuận lợi từ kết quả tích cực năm 2017. Nền kinh tế nước ta cũng đối mặt với tình hình thời tiết phức tạp. Nó làm tác động đến giá lương thực, thực phẩm và ảnh hưởng tới sự kiểm soát lạm phát.

 Với phương châm vàng đó là: ” Hành động, sáng tạo, kỷ cương và hiệu quả “. Thủ tướng Chính phủ đã lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt các bộ, ngành, địa phương thực hiện nghiêm chỉnh phương châm này. Nhờ vậy, tình hình kinh tế Việt Nam năm 2018 chuyển biến tích cực, đạt nhiều hiệu quả nổi bật.

1. Tăng trưởng kinh tế năm 2018

Tổng sản phẩm trong nước (GDP) năm 2018 tăng 7,08%, là mức tăng cao nhất từ 2008 trở về đây. Mức tăng trưởng năm nay vượt mục tiêu 6,74% đặt ra là kết quả sự điều hành quyết liệt của Chính phủ, các cấp, ngành và nhân dân cả nước. Trong mức tăng trưởng của nền kinh tế Việt Nam năm 2018. Khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,78% đã đóng góp 8,7% vào mức tăng trưởng chung. Khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 8,95%, đóng góp 49,6%. Khu vực dịch vụ tăng 7,05%, đóng góp 42,7%. Xuất khẩu hàng hóa – dịch vụ tăng 14,27%; nhập khẩu hàng hóa – dịch vụ tăng 12,8%. Tiêu dùng cuối cùng tăng 7,1% so với năm 2017.

(1) Khu vực nông – lâm và thủy sản đạt mức tăng trưởng cao nhất trong 7 năm qua. Điều này đã cho thấy sự chuyển đổi cơ cấu ngành đã phát huy hiệu quả. Đặc biệt là trong lĩnh vực nông nghiệp và nuôi trồng thủy hải sản.

(2) Đối với khu vực công nghiệp và xây dựng, công nghiệp chế biến, chế tạo đã tiếp tục là điểm sáng đóng góp chính cho tăng trưởng kinh tế với mức 12,97%. Mặc dù thấp hơn năm 2017 nhưng cao hơn nhiều so với các năm từ 2012 – 2016.

Quy mô nền kinh tế Việt Nam ngày càng được mở rộng nhờ duy trì tốc độ tăng trưởng khá. GDP năm 2018 đạt 5.535,5 nghìn tỷ đồng, gấp 2 lần quy mô GDP năm 2010. GDP bình quân đầu người đạt 59 triệu đồng, tương đương 2.580 USD, tăng 195 USD so với năm 2017.

kinh tế việt nam

2. Xuất nhập khẩu hàng hóa trong nền kinh tế Việt Nam

Trong nền kinh tế năm nay, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt 245,7 tỷ USD, tăng 14% so với năm 2017. Vượt mục tiêu Quốc hội đề là là tăng 7-8% và nghị quyết của Chính phủ là tăng 8-10%. Trong đó kinh tế trong nước đạt 70,2 tỷ USD, tăng 15,8% so với năm 2017, chiếm 28,3% tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước. Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt được 180,5 tỷ USD, tăng 13% và chiếm 72,7%. Trong năm 2018, khu vực nền kinh tế trong nước đã chuyển biến rất tích cực khi đạt tốc độ tăng trưởng kim ngạch cao hơn khu vực có vốn đầu tư nước ngoài.

Kim ngạch hàng hóa nhập khẩu năm 2018 đạt 237,8 tỷ USD, tăng 12,1% so với 2017. Trong đó có 36 mặt hàng có kim ngạch đạt trên 1 tỷ USD, chiếm 91,4% tổng kim ngạch và 4 mặt hàng trên 10 tỷ USD.

Ước tính năm 2018, tổng kim ngạch thiết lập kỷ lục mới với 485,3 tỷ USD. Cán cân thương mại xuất siêu 7,3 tỷ USD, là năm có giá trị xuất siêu lớn nhất trong các năm qua. Cao hơn nhiều mức xuất siêu 2,1 tỷ USD năm 2017 và vượt xa mục tiêu Quốc hội đề ra.

kinh tế việt nam

3. Trong nền kinh tế Việt Nam năm 2018 thì tình hình đăng ký doanh nghiệp như thế nào?

Đối với nền kinh tế Việt Nam 2018, cả nước đã có 132,4 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với vốn là 1.479 nghìn tỷ đồng. Tăng 3,6%  về số doanh nghiệp và tăng 14,3% về số vốn đăng ký so với năm ngoái. Vốn đăng ký bình quân doanh nghiệp mới đạt 12,3 tỷ đồng, tăng 10,3%. Bên cạnh đó, có 35 nghìn doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 29,6%. Nâng tổng số doanh nghiệp mới thành lập và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong năm 2018 lên 165,6 nghìn doanh nghiệp. Và trong năm nay, số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động là 90.650 doanh nghiệp. Trong đó 27.127 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn. Có 63.555 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động không đăng ký hoặc chờ giải thể.

kinh tế việt nam

4. Thu hút đầu tư nước ngoài trong nền kinh tế Việt Nam

Trong năm 2018, nền kinh tế Việt Nam đã thu hút được 3.047 dự án có vốn đầu tư trực tiếp của nước ngoài với số vốn đăng ký đạt 17.998 triệu USD, tăng 17,7% về số dự án và giảm 15,6% về vốn đăng ký. Bên cạnh đó, có 1.170 lượt dự án đã cấp phép từ các năm trước đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư với số tăng thêm đạt 7.597,5 triệu USD, giảm 9,7%. Như vậy có thể thấy tổng số vốn đăng ký mới và tăng thêm trong năm 2018 đạt 25.573,9 triệu USD, giảm 13,9% so với năm 2017. Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện năm 2018 ước tính đạt 19,2 tỷ USD, tăng 9,2% so với năm 2017.

kinh tế Việt Nam

5. Khách quốc tế đến Việt Nam

Trong nền kinh tế nước ta, hoạt động du lịch trong năm 2018 đã đạt được kết quả cực kỳ ấn tượng với số khách quốc tế đến nước ta đạt kỷ lục 15,6 triệu lượt người, tăng 20% so với năm 2017. Khách từ Châu Á đạt 12.076 nghìn người, tăng 23,8% so với năm trước. Khách đến từ châu Âu là 2.038 nghìn lượt người, tăng 8,2%. Khách đến từ Châu Mỹ là 903,9 nghìn lượt người, tăng đến 10,7%. Khách từ Châu Úc đạt 438,8 nghìn lượt người, tăng 4%. Khách đến từ Châu Phi đạt 43,1 nghìn lượt người, tăng 19,3%. Điều này đã đóng góp một phần không nhề nhỏ vào nền kinh tế Việt Nam.

kinh tế Việt Nam

 

6. Lạm phát được kiểm soát

Trong nền kinh tế Việt Nam ,chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 11/2018 giảm 0,26% so với tháng trước. CPI bình quân năm 2018 tăng 3,55% so với năm 2017, dưới mục tiêu Quốc hội đã đề ra. CPI tháng 12/2018 tăng 2,99% so với tháng 12 năm 2017.

Lạm phát cơ bản tháng 12/2018 tăng 0,1% so với tháng trước và tăng 1,65% so với cùng kỳ năm trước.

Lạm phát cơ bản bình quân năm 2018 tăng 1,5% so với bình quân năm 2017.

kinh tế Việt Nam

7. Một số tình hình xã hội

Đời sống dân cư ngày càng được cải thiện rõ ràng. Năm 2018, thu nhập bình quân đầu người đạt 3,77 triệu đồng ( tăng 670 nghìn đồng so với năm 2017), bình quân giai đoạn từ 2016-2018 tăng 10,3%/năm. Điều này đã cho thấy nền kinh tế Việt Nam đang ngày càng phát triển. Tỷ lệ hộ nghèo tiếp cận năm 2018 là 6,9%, giảm 1,2% so với năm 2017.

Lao động từ 15 tuổi trở lên đang làm việc cho các ngành kinh tế năm 2018 ước tính 54,4 triệu người, tăng 580,7 nghìn người so với năm 2017. Tỷ lệ thất nghiệp chung của cả nước là 2,01%, trong đó khu vực thành thị là 2,98%, khu vực nông thôn là 1,57%. Tỷ lệ thiếu việc làm của lao động trong độ tuổi là 1,5%, trong đó ở thành thị chiếm 0,68% và nông thôn là 1,84%.

kinh tế việt nam

https://mariabeauty.vn/tin-tuc/thuc-trang-phat-trien-kinh-te-bien-viet-nam/

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------