Kinh tế Trung Quốc sau 30 năm phát triển

Kinh Te Trung Quoc Sau 30 Nam Phat Trien 8 4
Kinh tế Trung Quốc từ 1978-2008, tốc độ tăng trưởng trung bình GDP là 9,9%. Cao hơn 3,2% so với tốc độ tăng trưởng trung bình hàng năm của thế giới trong cùng kỳ. GDP của Trung Quốc năm 2008 đạt 3.285 tỷ nhân dân tệ (482 tỷ USD). Tương đương 23,7% GDP của Mỹ, 75,9% GDP của Nhật Bản và 99,5% GDP của Đức. Thu nhập bình quân đầu người ở Trung Quốc năm 2008 đạt 2.365 USD. Theo bảng xếp hạng của Ngân hàng Thế giới. Trung Quốc từ nước có mức thu nhập thấp được đưa vào danh sách những nước có thu nhập thấp trung bình. Sau 30 năm tiến hành cải cách mở cửa, Trung Quốc đã đạt được nhiều thành tựu trong các lĩnh vực kinh tế.

Kinh tế Trung Quốc – GDP tăng trưởng nhanh

Kinh tế Trung Quốc từ 1978-2008, tốc độ tăng trưởng trung bình GDP là 9,9%, cao hơn 3,2%. So với tốc độ tăng trưởng trung bình hàng năm của thế giới trong thời kỳ. GDP của Trung Quốc năm 2008 đạt 3.285 tỷ nhân dân tệ. Tương đương 23,7% GDP của Mỹ, 75,9% GDP của Nhật Bản và 99,5% GDP của Đức.
Năm 2008, thu nhập bình quân đầu người ở Trung Quốc đạt 2.365 USD. Bảng xếp hạng của Ngân hàng Thế giới cho biết. Trung Quốc từ nước có mức thu nhập thấp được đưa vào danh sách những nước có thu nhập thấp trung bình.Trong 30 năm cải cách mở cửa, thành phần kinh tế phi tập thể đã phát triển với tốc độ nhanh.
Thành phần kinh tế nhà nước không còn đóng vai trò độc quyền. Doanh nghiệp tư nhân, nhà nước và nước ngoài cùng tồn tại trong hệ thống Trung Quốc.
Tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh và phạm vi kinh doanh mở rộng giúp Trung Quốc nhanh  giàu.  Thu nhập tài chính của Chính phủ đã tăng gấp 46 lần trong vòng 30 năm qua. Giàu có khiến Trung Quốc cung cấp một cách có hiệu quả nguồn tài chính để tăng trưởng, nâng cao đời sống người dân. Giảm thiểu tối đa có mọi rủi ro và  hậu quả của thiên tai.
kinh tế trung quốc

Tăng khối lượng xuất khẩu

Ngoại thương trở thành cửa ngõ quan trọng để Trung Quốc tham gia vào quá trình cạnh tranh kinh tế quốc tế. Báo cáo quốc gia Trung Quốc cho thấy. Nước này đạt nhiều thành tựu lớn về ngoại thương trong vòng 30 năm qua.
Năm 2008, kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 2.175 tỷ USD. Tăng 108 lần so với mức 20,7 tỷ USD của năm 1978. Từ vị trí 32 trong buôn bán trên thế giới, đến năm 2004, Trung Quốc đã vươn lên đứng thứ 3 thế giới. Trong giai đoạn từ 1978-1993, Trung Quốc luôn trong tình trạng thâm hụt thương mại.
Từ năm 1994, Trung Quốc bắt đầu có thặng dư trong ngoại thương. Mức tăng thặng dư nhanh giúp Trung Quốc trở thành quốc gia có lượng dự trữ ngoại tệ lớn nhất thế giới. Nhờ chính sách buôn bán khôn khéo trong thời gian cải cách mở cửa. Trung Quốc đã nhanh chóng tích lũy được lượng dự trữ ngoại tệ dồi dào. Chính phủ Trung Quốc chú trọng khâu tái chế, nhanh chóng biến Trung Quốc trở thành công xưởng thế giới. Với số tiền dự trữ ngoại tệ lớn, Trung Quốc có thể đối phó với cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu.
Hiện tại, Trung Quốc đã thông qua một loạt chính sách. Như nâng mức hoàn thuế xuất khẩu nhằm khuyến khích xuất khẩu để đối phó với biên độ dao động trong nền kinh tế Trung Quốc.

Thu hút đầu tư nước ngoài

Trước năm 1993, Trung Quốc hầu như phải vay mượn tiền của nước ngoài. Đặc biệt là thông qua các khoản vay. Năm 1993, lần đầu tiên lượng tiền đầu tư nước ngoài vượt số tiền vay nước ngoài. Từ đó, FDI trở thành kênh quan trọng để Trung Quốc thu hút nước ngoài.
FDI năm 1984 chỉ đạt 917 triệu USD nhưng đến năm 2008, đã đạt 75,8 tỷ USD, tăng 81 lần. Tính đến cuối năm 2008, Trung Quốc đã thu hút được trên 775 tỷ USD từ FDI với tốc độ tăng trưởng hàng năm 20,3%. Cao hơn nhiều so với tốc độ tăng trưởng GDP. Từ năm 1994, Trung Quốc trở thành quốc gia hấp dẫn FDI nhất trong các quốc gia đang phát triển.
Năm 2002, Trung Quốc gia nhập Tổ chức WTO, từng bước mở cửa thị trường tài chính. Hoàn thiện các quy định, văn bản luật pháp. Hiện tại, Trung Quốc đang dần tiến vào giai đoạn quốc tế hóa thị trường kinh tế.
Hiện tại, Trung Quốc đã thông qua 55 nhà đầu tư nước ngoài đầu tư với số tiền 30 tỷ USD vào thị trường kinh tế. Trung Quốc đang mở dịch vụ môi giới chứng khoán cho các cơ quan tài chính với nước ngoài. Tháng 5/2008, ban quản lý chứng khoán Trung Quốc phê chuẩn 7 công ty chứng khoán liên doanh chứng khoán. Và 32 công ty liên doanh quản lý quỹ.
Bên cạnh đó, Trung Quốc đã bổ sung và điều chỉnh các chính sách sáp nhập đối với các nhà đầu tư nước ngoài và các doanh nghiệp trong nước. Tính đến cuối năm 2008, các nhà đầu tư nước ngoài đã mua cổ phần trong 21.900 doanh nghiệp.
kinh tế trung quốc

Thay đổi thành phần kinh tế Trung Quốc

Trong 30 năm cải cách mở cửa. Thành phần kinh tế phi tập thể trong nền kinh tế đã phát triển với tốc độ nhanh. Hiện tại, thành phần kinh tế nhà nước không đóng vai trò độc quyền ở Trung Quốc. Doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp nhà nước và nước ngoài cùng tồn tại trong hệ thống kinh tế của Trung Quốc.
Năm 1979, xí nghiệp quốc doanh chiếm 78,6% tổng sản lượng công nghiệp Trung Quốc. Tuy nhiên, đến năm 2008, tỷ lệ này chỉ chiếm 30,5%. Mặc dù tỷ lệ giảm, nhưng kinh tế quốc doanh vẫn là yếu tố quan trọng trong nền kinh tế Trung Quốc. Duy trì sự cân bằng giữa cung và cầu chính là đóng góp to nhất của thành phần kinh tế phi tập thể. Trước khi cải cách mở cửa, Trung Quốc phải gánh chịu sự thiếu hụt nghiêm trọng về hàng tiêu dùng và các dịch vụ. Người dân muốn mua lương thực phải nhờ bằng tem phiếu do chính phủ cấp. Sau năm 1979, khả năng cung cấp hàng tiêu dùng cũng như các dịch vụ của Trung Quốc tăng nhanh. Có thể đáp ứng nhu cầu của người dân.
Năm 2008, sản lượng lương thực của Trung Quốc đạt 502,6 triệu tấn. So với sản lượng lương thực của năm 1978 đã tăng 65,6% . Giá trị gia tăng công nghiệp trong năm 2008 vượt mức 10.000 tỷ nhân dân tệ (tương đương 1.480 tỷ USD). Tăng 24 lần so với năm 1979.
kinh tế Trung Quốc

Ảnh hưởng và đóng góp vào nền kinh tế toàn cầu của Trung Quốc.

Thành tựu mà kinh tế Trung Quốc đạt được trong 30 năm cải cách và mở cửa. Đó là không tách rời với mối quan hệ và ảnh hưởng thị trường thế giới. Là nước lớn với dân số chiếm khoảng 19% dân số toàn cầu, ảnh hưởng của Trung Quốc đối với nền kinh tế thế giới là rất rõ. Trong khi toàn cầu hóa kinh tế, Trung Quốc tích cực thúc đẩy phát triển thương mại.
Từ khi Trung Quốc gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới, Trung Quốc thực hiện đầy đủ các cam kết. Trung Quốc giảm thuế nhập khẩu và hàng rào phi thuế. Mức thuế trung bình còn 6,8% năm 2007. Trung Quốc cũng mở cửa thị trường dịch vụ, liên tục giảm những hạn chế đối với đầu tư nước ngoài.
kinh tế Trung Quốc
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------